Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι ρυθμίζουν ρητά τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ της Indicom Europa 2015 sl (Εταιρεία που κατέχει το εμπορικό σήμα The Indian Face) με έδρα το Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Μαδρίτη και με την CIF ESB87341327 και τρίτους (εφεξής "Χρήστες") που εγγράφονται ως χρήστες ή / και αγοράζουν προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ιστότοπου επίσημη ιστοσελίδα της The Indian Face (http://www.theindianface.com", στο εξής" Κατάστημα ").

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο Χρήστης υποχρεούται γενικά να χρησιμοποιεί το Κατάστημα για να αποκτήσει τα Προϊόντα και να χρησιμοποιήσει με επιμέλεια όλες τις υπηρεσίες του Store, σύμφωνα με το νόμο, την ηθική, τη δημόσια τάξη και τις διατάξεις αυτών Γενικοί Όροι και πρέπει επίσης να αποφεύγετε τη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να παρεμποδίσει, να βλάψει ή να βλάψει την κανονική λειτουργία και απόλαυση του Καταστήματος από τους Χρήστες ή που θα μπορούσε να βλάψει ή να προκαλέσει ζημία στα εμπορεύματα και τα δικαιώματα των The Indian Face, τους προμηθευτές της, τους Χρήστες ή γενικότερα οποιονδήποτε τρίτο.

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

3.1 The Indian Face διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή, τα Προϊόντα που προσφέρονται στους Χρήστες μέσω του Store. Συγκεκριμένα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσθέσει νέα Προϊόντα σε αυτά που προσφέρονται ή περιλαμβάνονται στο Κατάστημα, με την προϋπόθεση ότι εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, τα νέα Προϊόντα διέπονται από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων. Ομοίως, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή ή διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε από τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται στο Κατάστημα.

3.2 Τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Κατάστημα θα αντιστοιχούν με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, ώστε η τεχνολογία προβολής Ιστού να επιτρέπει τα Προϊόντα που προσφέρονται πραγματικά. Τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων και οι τιμές τους εμφανίζονται στο Κατάστημα. Οι τιμές που αναγράφονται στο Κατάστημα είναι σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1 Εντός μέγιστης περιόδου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, The Indian Face θα στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Χρήστη επιβεβαιώνοντας την αγορά. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ορίσει έναν κωδικό αναφοράς αγοράς και θα αναφέρει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος, την τιμή του, τα έξοδα αποστολής και τις λεπτομέρειες των διαφορετικών επιλογών για να καταστήσει την πληρωμή των Προϊόντων The Indian Face.

4.2 Ο Χρήστης που αγοράζει ένα προϊόν μέσω του Store πρέπει να πραγματοποιήσει την πληρωμή μέσω των συστημάτων πληρωμών που αναφέρονται λεπτομερώς στο Κατάστημα.

4.3 Indikom Europa 2015 sl θα αρχειοθετήσει τα ηλεκτρονικά έγγραφα στα οποία η σύμβαση έχει επισημοποιηθεί, στέλνοντας ένα αντίγραφο στον Χρήστη μετά την πραγματοποίηση της αγοράς. Η σύμβαση θα είναι στην ισπανική γλώσσα.

4.4 Η επιβεβαίωση της παραγγελίας που αποστέλλεται από το The Indian Face δεν ισχύει ως τιμολόγιο, μόνο ως απόδειξη αγοράς. Το αντίστοιχο τιμολόγιο θα αποσταλεί μαζί με το Προϊόν.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5.1 Ο χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει The Indian Face μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: επικοινωνήστε με @ theindianface.com και παραιτείται από την αγορά εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) εργάσιμες ημέρες, υπολογιζόμενη από την παραλαβή του Προϊόντος. Το Προϊόν πρέπει να αποσταλεί μαζί με το έντυπο επιστροφής δεόντως συμπληρωμένο και ένα αντίγραφο του δελτίου παράδοσης ή του τιμολογίου, δεόντως συμπληρωμένο, εις βάρος του Χρήστη-αγοραστή του άμεσου κόστους επιστροφής του Προϊόντος. Η εν λόγω επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες The Indian Face Ενημερώστε τον χρήστη σε απάντηση στην ειδοποίησή του σχετικά με την άσκηση απόσυρσης. Ο Χρήστης πρέπει να επιστρέψει το Προϊόν εντός μέγιστης περιόδου επτά (7) ημερών από την The Indian Face αναφέρετε τη μορφή επιστροφής.

5.2 Η ανάληψη συνεπάγεται επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης πρέπει να αναφέρει στο φύλλο επιστροφής τον αριθμό και τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας στην οποία έχει εγγραφεί The Indian Face Πρέπει να κάνετε την πληρωμή. Ο όρος για την εν λόγω πληρωμή θα καθοριστεί στο Νόμο.

5.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί όταν το Προϊόν δεν επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και όταν το Προϊόν δεν είναι σε άριστη κατάσταση.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

6.1 Για οποιοδήποτε περιστατικό, αξίωση ή άσκηση των δικαιωμάτων του, ο Χρήστης μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας @ theindianface. Com.

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ HOME

7.1 Το εδαφικό πεδίο των πωλήσεων μέσω του Store είναι αποκλειστικά για το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η υπηρεσία παράδοσης θα είναι μόνο για το συγκεκριμένο έδαφος. Τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του Store θα σταλούν στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο Χρήστης μόλις επαληθευτεί η πληρωμή, ενώ η μέγιστη προθεσμία παράδοσης ορίζεται τριάντα (30) ημέρες από το νόμο.

7.2 Η υπηρεσία παράδοσης του The Indian Face Διεξάγεται σε συνεργασία με διάφορους διαχειριστές logistics με αναγνωρισμένο κύρος. Οι παραγγελίες δεν θα επιδοθούν σε ταχυδρομικές θυρίδες ή σε ξενοδοχεία ή σε άλλες μη μόνιμες διευθύνσεις.

7.3 Το κόστος των αποστολών δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των Προϊόντων. Κατά τη στιγμή της αγοράς του Προϊόντος, ο Χρήστης θα ενημερωθεί για το ακριβές κόστος αποστολής.

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.1 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα στοιχεία του Store και κάθε Προϊόντος, οι πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σε αυτό, τα εμπορικά σήματα, η δομή, η επιλογή, η διάταξη και η παρουσίαση του περιεχομένου του, καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται σχέση με αυτούς, προστατεύονται από τα δικά τους δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας The Indian Face ή τρίτων και ότι οι Γενικοί Όροι δεν του αποδίδουν σε σχέση με τα προαναφερθέντα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα από αυτά που προβλέπονται ειδικά στην ίδια.

8.2 Εκτός από την έγκριση του The Indian Face ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τους τρίτους κατόχους των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να μετασχηματίσει, να τροποποιήσει, να αποσυναρμολογήσει, να ανασχηματίσει, να διανείμει, να μισθώσει, να δανείσει, δημόσια πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας για οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τα υλικά, στοιχεία και πληροφορίες που έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του Store μόνο για δικές του ανάγκες, αναγκάζοντας τον εαυτό του να μην πραγματοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, εμπορική εκμετάλλευση των υλικών, των στοιχείων και των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω το ίδιο.

8.3 Ο Χρήστης πρέπει να αποφεύγει την αποφυγή ή τη χειραγώγηση οποιωνδήποτε τεχνικών συσκευών που έχει δημιουργήσει η The Indian Face ή από τρίτους στο Κατάστημα.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Σύμφωνα με το Νόμο 15/99 LOPD, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες που παρέχονται μέσω του εντύπου εγγραφής, καθώς και των δεδομένων που αφορούν τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, θα συμπεριληφθούν και θα φυλάσσονται σε αρχείο για θεραπεία που ανήκει The Indian Face, εφόσον η ακύρωσή της δεν ζητείται. Η επεξεργασία θα προορίζεται για την ανάπτυξη και την εκτέλεση της πώλησης, την εξατομικευμένη προσοχή των προϊόντων και υπηρεσιών που αποκτά και τη βελτίωση της εν λόγω προσοχής, καθώς και την προώθηση των δικών της προϊόντων και υπηρεσιών και εκείνων των τρίτων εταιρειών που σχετίζονται με The Indian Face.

Ομοίως, ενημερώνεστε ότι τα δεδομένα σας θα διατίθενται σε συνδεδεμένες εταιρείες για τους αναφερόμενους σκοπούς / The Indian Face Θα μεταχειρίζεται αυτά τα δεδομένα με απόλυτη εμπιστευτικότητα, είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός αποδέκτης τους, και δεν προβαίνει σε εκχωρήσεις ή επικοινωνίες σε τρίτους, εκτός εκείνων που υποδεικνύονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά την παραπομπή, ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα, από το The Indian Face και από τις προαναφερθείσες οντότητες, εμπορικές επικοινωνίες και διαφημιστικές προσφορές και διαγωνισμούς. □ ναι, δέχομαι.

9.2 Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης ή ακύρωσης επικοινωνώντας The Indian Face, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επικοινωνία @ theindianface.com, επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας NIF ή του υποκαταστατικού σας εγγράφου.

9.3. Οι απαντήσεις που σημειώνονται με * στη φόρμα εγγραφής είναι υποχρεωτικές. Η μη απάντησή σας θα εμποδίσει την πραγματοποίηση της αγοράς των επιλεγμένων προϊόντων.

10. ΚΩΔΙΚΟΙ

10.1 The Indian Face Θα διευκολύνει τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης για τον χρήστη που εγγράφεται ως τέτοιος στον ιστότοπο. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί τους κωδικούς πρόσβασης υπό την αποκλειστική του ευθύνη με την αυστηρότερη και απόλυτη εχεμύθεια, υποθέτοντας, συνεπώς, πόσα ζημίες ή συνέπειες οποιουδήποτε είδους απορρέουν από την παραβίαση ή την αποκάλυψη του μυστικού. Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός πρόσβασης για την τηλεματική πρόσβαση στις υπηρεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από το χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιήσει The Indian Face οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους σε αυτήν.

11. COOKIES

11.1 The Indian Face χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, να διευκολύνει την πλοήγηση, να διατηρήσει την ασφάλεια, να επαληθεύσει την ταυτότητα του Χρήστη, να διευκολύνει την πρόσβαση στις προσωπικές προτιμήσεις και να παρακολουθήσει τη χρήση του Store. Τα cookies είναι εγκατεστημένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο φάκελο που έχει προκαθοριστεί από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη για να σας αναγνωρίσει.

11.2 Εάν ο Χρήστης δεν θέλει να εγκατασταθεί ένα cookie στον σκληρό του δίσκο, θα πρέπει να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο ώστε να μην τις λάβει. Ομοίως, ο Χρήστης μπορεί να καταστρέψει τα cookies ελεύθερα. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να απενεργοποιήσει τα cookies, η ποιότητα και η ταχύτητα της υπηρεσίας μπορεί να μειωθούν και ακόμη και να χάσει την πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Store.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι γενικοί όροι διέπονται από το ισπανικό δίκαιο. Κάθε διαμάχη που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση που μπορεί να προκύψει σε σχέση με την ισχύ, την ερμηνεία, την εκπλήρωση ή την επίλυση της παρούσας σύμβασης θα υποβληθεί στη δικαιοδοσία και τον ανταγωνισμό των δικαστηρίων και δικαστηρίων της πόλης της Μαδρίτης, παραιτούμενη από κάθε δικαιοδοσία που μπορεί να αντιστοιχεί στον Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.