Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτές οι Γενικές Προϋποθέσεις ρυθμίζουν ρητά τις σχέσεις μεταξύ της Indikom Europa 2015 sl (Εταιρεία που κατέχει το εμπορικό σήμα The Indian Face) με έδρα το Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Μαδρίτη και με την CIF ESB87341327 και τρίτους (εφεξής "Χρήστες") που εγγράφονται ως χρήστες ή / και αγοράζουν προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ιστότοπου επίσημη ιστοσελίδα της The Indian Face (http://www.theindianface.com", στο εξής" Κατάστημα ").

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο Χρήστης συμφωνεί, γενικά, να χρησιμοποιεί το Κατάστημα, να αγοράζει τα Προϊόντα και να χρησιμοποιεί κάθε μία από τις υπηρεσίες του Καταστήματος επιμελώς, σύμφωνα με το νόμο, την ηθική, τη δημόσια τάξη και τις διατάξεις αυτών Γενικοί Όροι και πρέπει επίσης να αποφύγετε τη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να εμποδίσει, να προκαλέσει ζημιά ή να βλάψει την κανονική λειτουργία και απόλαυση του Καταστήματος από Χρήστες ή που θα μπορούσε να τραυματίσει ή να προκαλέσει ζημιά στα αγαθά και δικαιώματα The Indian Face, τους προμηθευτές της, τους Χρήστες ή γενικότερα οποιονδήποτε τρίτο.

 

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

3.1          The Indian Face διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει, ανά πάσα στιγμή, τα προϊόντα που προσφέρονται στους χρήστες μέσω του καταστήματος. Συγκεκριμένα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσθέσετε νέα Προϊόντα σε αυτά που προσφέρονται ή περιλαμβάνονται στο Κατάστημα, δεδομένου ότι εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, τέτοια νέα Προϊόντα θα διέπονται από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων. Ομοίως, διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει να παρέχει ή να διευκολύνει την πρόσβαση και τη χρήση ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για οποιαδήποτε από τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται στο Κατάστημα.

 

3.2 Τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Κατάστημα θα αντιστοιχούν με τον πιο αξιόπιστο τρόπο που επιτρέπει η τεχνολογία προβολής Ιστού στα Προϊόντα που προσφέρονται πραγματικά. Τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων και οι τιμές τους εμφανίζονται στο Κατάστημα. Οι τιμές που αναφέρονται στο Κατάστημα είναι σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1 Μέσα σε μέγιστη περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, The Indian Face θα στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Χρήστη επιβεβαιώνοντας την αγορά. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ορίσει έναν κωδικό αναφοράς αγοράς και θα αναφέρει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος, την τιμή του, τα έξοδα αποστολής και τις λεπτομέρειες των διαφορετικών επιλογών για να καταστήσει την πληρωμή των Προϊόντων The Indian Face.

 

4.2 Ο Χρήστης που αγοράζει ένα προϊόν μέσω του Καταστήματος πρέπει να πραγματοποιεί πληρωμή μέσω των συστημάτων πληρωμών που αναφέρονται λεπτομερώς στο Κατάστημα.

 

4.3         Indikom Europa 2015 sl Θα αρχειοθετήσει τα ηλεκτρονικά έγγραφα στα οποία επισημαίνεται η σύμβαση, αποστέλλοντας ένα αντίγραφο στον Χρήστη μόλις πραγματοποιηθεί η αγορά. Η σύμβαση θα συναφθεί στην ισπανική γλώσσα.

 

4.4 Η επιβεβαίωση παραγγελίας εστάλη από The Indian Face Δεν ισχύει ως τιμολόγιο, μόνο ως απόδειξη αγοράς. Το τιμολόγιο που αντιστοιχεί σε αυτό θα αποσταλεί με το Προϊόν.

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

5.1 Ο χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει The Indian Face μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: επικοινωνήστε με @ theindianface.com και να σταματήσετε από την αγορά εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) εργάσιμες ημέρες, υπολογιζόμενη από την παραλαβή του Προϊόντος. Το Προϊόν πρέπει να σταλεί μαζί με το δεόντως συμπληρωμένο φύλλο επιστροφής και ένα αντίγραφο του δελτίου παράδοσης ή του τιμολογίου, δεόντως συμπληρωμένο, και ο Χρήστης-αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για το άμεσο κόστος επιστροφής του Προϊόντος. Η εν λόγω επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που The Indian Face Ενημερώστε τον χρήστη σε απάντηση στην ειδοποίησή του σχετικά με την άσκηση απόσυρσης. Ο Χρήστης πρέπει να επιστρέψει το Προϊόν εντός μέγιστης περιόδου επτά (7) ημερών από την The Indian Face αναφέρετε τη μορφή επιστροφής.

 

5.2 Η ανάληψη συνεπάγεται την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Για να γίνει αυτό, ο πελάτης πρέπει να αναφέρει στο φύλλο επιστροφής τον αριθμό και τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας στην οποία The Indian Face Πρέπει να κάνετε την πληρωμή. Ο όρος για την εν λόγω πληρωμή θα καθοριστεί στο Νόμο.

 

5.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί όταν το Προϊόν δεν επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και όταν το Προϊόν δεν είναι σε άριστη κατάσταση.

 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

6.1 Για οποιοδήποτε περιστατικό, αξίωση ή άσκηση των δικαιωμάτων του, ο Χρήστης μπορεί να στείλει email στη διεύθυνση @ theindianface. Com.

 

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

7.1 Το εδαφικό πεδίο των πωλήσεων μέσω του καταστήματος είναι αποκλειστικά για την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως η υπηρεσία παράδοσης θα είναι μόνο για εκείνη την περιοχή. Τα Προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω του Καταστήματος θα σταλούν στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο Χρήστης μόλις επαληθευτεί η πληρωμή, η μέγιστη περίοδος παράδοσης είναι τριάντα (30) ημέρες που καθορίζεται από προεπιλογή στο Νόμο.

 

7.2 Η υπηρεσία παράδοσης του The Indian Face Διεξάγεται σε συνεργασία με διάφορους διαχειριστές logistics με αναγνωρισμένο κύρος. Οι παραγγελίες δεν θα επιδοθούν σε ταχυδρομικές θυρίδες ή σε ξενοδοχεία ή σε άλλες μη μόνιμες διευθύνσεις.

 

7.3 Το κόστος αποστολής δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των Προϊόντων. Κατά τη στιγμή της αγοράς του Προϊόντος, ο Χρήστης θα ενημερωθεί για το ακριβές κόστος αποστολής.

 

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.1 Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα στοιχεία του Καταστήματος και κάθε Προϊόντος, οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτό, οι μάρκες, η δομή, η επιλογή, η παραγγελία και η παρουσίαση του περιεχομένου τους, καθώς και τα προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στο σχέση μαζί τους, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της The Indian Face ή τρίτων και ότι οι Γενικοί Όροι δεν του αποδίδουν σε σχέση με τα προαναφερθέντα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα από αυτά που προβλέπονται ειδικά στην ίδια.

 

8.2 Εκτός εάν έχει εγκριθεί από The Indian Face ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τους τρίτους κατόχους των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ο Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να μετασχηματίσει, να τροποποιήσει, να αποσυναρμολογήσει, να ανασχηματίσει, να διανείμει, να μισθώσει, να δανείσει, δημόσια πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας για οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τα υλικά, στοιχεία και πληροφορίες που έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του Store μόνο για δικές του ανάγκες, αναγκάζοντας τον εαυτό του να μην πραγματοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, εμπορική εκμετάλλευση των υλικών, των στοιχείων και των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω το ίδιο.

 

8.3 Ο Χρήστης πρέπει να αποφύγει την αποφυγή ή χειρισμό τεχνικών συσκευών που έχουν δημιουργηθεί από την The Indian Face ή από τρίτους στο Κατάστημα.

 

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Σύμφωνα με το νόμο 15/99 LOPD, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες που παρέχονται μέσω της φόρμας εγγραφής, καθώς και από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται, θα περιληφθούν και θα διατηρηθούν σε ένα αρχείο για επεξεργασία, το οποίο ανήκει στην The Indian Face, εφόσον η ακύρωσή της δεν ζητείται. Η επεξεργασία θα προορίζεται για την ανάπτυξη και την εκτέλεση της πώλησης, την εξατομικευμένη προσοχή των προϊόντων και υπηρεσιών που αποκτά και τη βελτίωση της εν λόγω προσοχής, καθώς και την προώθηση των δικών της προϊόντων και υπηρεσιών και εκείνων των τρίτων εταιρειών που σχετίζονται με The Indian Face.

Ομοίως, ενημερώνεστε ότι τα δεδομένα σας θα διατίθενται στις συνδεδεμένες εταιρείες για τους αναφερόμενους σκοπούς / The Indian Face Θα μεταχειρίζεται αυτά τα δεδομένα με απόλυτη εμπιστευτικότητα, είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός αποδέκτης τους, και δεν προβαίνει σε εκχωρήσεις ή επικοινωνίες σε τρίτους, εκτός εκείνων που υποδεικνύονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά την παραπομπή, ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα, από το The Indian Face και τις προαναφερθείσες οντότητες, εμπορικές επικοινωνίες και προωθητικές προσφορές και διαγωνισμούς. □ ναι, αποδέχομαι.

 

9.2 Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίθεσης ή ακύρωσης ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας The Indian Face, μέσω email που απευθύνεται στην επαφή @ theindianface.com, επισυνάπτοντας αντίγραφο του NIF ή υποκατάστατου εγγράφου αναγνώρισης.

9.3. Οι απαντήσεις που σημειώνονται με * στη φόρμα εγγραφής είναι υποχρεωτικές. Η μη απάντησή σας θα εμποδίσει την πραγματοποίηση της αγοράς των επιλεγμένων προϊόντων.

 

10. ΚΩΔΙΚΟΙ

10.1        The Indian Face Θα διευκολύνει τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης για τον χρήστη που εγγράφεται ως τέτοιος στον ιστότοπο. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί τους κωδικούς πρόσβασης υπό την αποκλειστική του ευθύνη με την αυστηρότερη και απόλυτη εχεμύθεια, υποθέτοντας, συνεπώς, πόσα ζημίες ή συνέπειες οποιουδήποτε είδους απορρέουν από την παραβίαση ή την αποκάλυψη του μυστικού. Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός πρόσβασης για την τηλεματική πρόσβαση στις υπηρεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από το χρήστη. Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιήσει The Indian Face οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους σε αυτήν.

 

11. COOKIES

11.1        The Indian Face χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, να διευκολύνει την πλοήγηση, να διατηρήσει την ασφάλεια, να επαληθεύσει την ταυτότητα του Χρήστη, να διευκολύνει την πρόσβαση στις προσωπικές προτιμήσεις και να παρακολουθήσει τη χρήση του Store. Τα cookies είναι εγκατεστημένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο φάκελο που έχει προκαθοριστεί από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη για να σας αναγνωρίσει.

 

11.2 Εάν ο Χρήστης δεν θέλει να εγκατασταθεί ένα cookie στον σκληρό δίσκο του, πρέπει να διαμορφώσει το πρόγραμμα περιήγησής του στο Διαδίκτυο ώστε να μην τα λαμβάνει. Ομοίως, ο Χρήστης μπορεί ελεύθερα να καταστρέψει τα cookie. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να απενεργοποιήσει τα cookies, η ποιότητα και η ταχύτητα της υπηρεσίας ενδέχεται να μειωθεί και, ακόμη και, θα χάσουν την πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κατάστημα.

 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι γενικοί όροι διέπονται από το ισπανικό δίκαιο. Κάθε διαμάχη που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση που μπορεί να προκύψει σε σχέση με την ισχύ, την ερμηνεία, την εκπλήρωση ή την επίλυση της παρούσας σύμβασης θα υποβληθεί στη δικαιοδοσία και τον ανταγωνισμό των δικαστηρίων και δικαστηρίων της πόλης της Μαδρίτης, παραιτούμενη από κάθε δικαιοδοσία που μπορεί να αντιστοιχεί στον Χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.